Mi az emelt díjas telefon hívás ?

Emelt díjas hívások értéknövelt szolgáltatások, amelyek nyilvános távközlési hálózatban elérhetők. Az emelt díjas telefonszámok felhívását követően a hívó fél szolgáltatást kap a telefonban. A szolgáltatás igénybevételéért cserébe a szokásos tarifáknál nagyobb percdíjat vagy hívásdíjat fizet. Ezen a hívás ill. percdíjon osztozik a telefonszám szolgáltató, és a tartalomszolgáltató.

Emelt díjas SMS helyett telefon hívás

Az emelt díjas SMS utóbbi időben csökkenő jelentősége miatt, egyre nagyobb szerepet kap az emelt díjas telefonhívás. Adódik a lehetőség az áttérésre telefonhívásra. A változás többletet hoz magával – gondolva az élőszavas szolgáltatásokra.  A kommunikáció itt, egyik irányba az élő hang, másik irányba pedig maga a hívás és a telefon billentyű lenyomással közölt információ. Sok egyéb tekintetben hasonlóság van a két emelt díjas megoldásban, így az áttérés nem jelent nagy nehézséget. 

Milyen szolgáltatásokat nyújtanak
az emelt díjas telefonszámokon ?

Emelt díjas telefonszámokon többféle élőszemélyes, vagy hanglejátszós szolgáltatás működik nagy megelégedésre. Vannak egyszemélyes szolgáltatók, akik valamilyen speciális területen szerzett ismeretüket, tapasztalatukat adják át a hívó félnek. Vannak professzionális szolgáltatók, akik nagyszámú hasonló szolgáltatást nyújtanak. Olyan szolgáltató is van, amelyik több egyéni személyes szolgáltatót összefog egy csoportban, közös keretben. Ezek technikailag azonos emelt díjas számon hívhatók mellék szerinti választással

SZOLGÁLTATÁS

Technikai support, támogatás
Időegyeztetés, pl. vízumkérelem
Tanácsadás, pl. orvosi, életvezetési, jogi 

Működés leírása – élőszavas

Az élőszavas emelt díjas hívások bonyolításához elegendő a Szolgáltató részéről egy telefonszám, melyen fogadni tudja a beérkező hívásokat.

  • Ügyfél felhívja az emelt díjas számot. (06-90 …  ill. 06-91 …)
  • Hívás a Voxinfo hivásközpontba érkezik, amely a hívott számhoz hozzárendelt telefonszámra irányítja a hívást
  • Hívás a Hívó és Szolgáltató között lebonyolódik.
  • Hívás részleteit Szerver naplózza

Működés leírása – telefonhívás SMS helyett

  • Az SMS-t kiváltó telefonhívás fizetéshez a Szolgáltató és a Voxinfo szervere között kommunikáció szükséges (az SMS fizetéshez hasonlóan).

  • A szolgáltatás kifizetéséhez, az Ügyfél felhívja a Szolgáltatás weboldalán megjelenő emelt díjas számot

  • Hívás a Voxinfo hívásközpontjába fut be, ahol a hívás alapján megtörténik a fizetés és annak azonosítása

  • Az Ügyfél a sikeres fizetés és azonosítás után azonnal megkapja a kifizetett szolgáltatást

Alapszolgáltatás

  • Emelt díjas szám biztosítása és a vonal kezelése
  • Bejövő hívások átirányítása a tartalom-szolgáltató partner készülékére
  • Real-time forgalom követés, naplózás, havi forgalmi elszámolás

Speciális szolgáltatások

 • Dinamikus átirányitás a szolgáltató számaira
 • Több szolgáltatás csoportos hozzárendelése egy fővonalra mellék számos megoldással
 • Csalásfigyelés
 • Előre felvett, előkészített hanganyag bejátszása egy-egy hívószámon
 • Hanganyagok lejátszása mellékválasztásos megoldással

Milyen emelt díjas telefonszámok használhatók ?

Magyarországon a  06 90 …   vagy 06 91 …  kezdetű hívószámok emelt díjas telefonszámok.  A 06 91 kezdetű számok kimondottan nem tartalmazhatnak kiskorúakra káros  (erotikus, vagy erőszakos ) tartalmakat.

A hangalapú emelt díjas telefonszámok két csoportba sorolhatók:

Időalapú (audiotex) számok

a beszélgetés hosszától függ a beszélgetés díja. Ilyet alkalmaznak pl. tanácsadásnál, erotikus tartalomnál, ahol a kapott szolgáltatás értéke arányos az eltöltött idővel

Tarifák (nettó):
122 Ft/perc      180 Ft/perc      240 Ft/perc      362,2 Ft/perc … legmagasabb díjkategória: 1181,1 Ft/perc

Online fizetéshez – kapcsolás alapú (audiofix) szám

Online fizetéshez emelt díjas SMS helyett, telefonhívással fizet a hívó fél. Itt az esemény ténye jelenti a szolgáltatást, ill. annak értékét, pl. kreditvásárlás, regisztráció, online játék, hirdetés feladás, stb…

Tarifák (nettó):
120 Ft/hívás  160 Ft/hívás 240 Ft/hívás,  400 Ft/hívás,  600 Ft/hívás, 900 Ft/hívás, 1500 Ft/hívás 2000 Ft/hívás legmagasabb díjkategória:4000 Ft/hívás