ÁSZF

Érvényes: 2012. augusztus 1-től visszavonásig.

A Voxinfo Kft. az Emelt Dijas Szolgaltatasainak igénybevételéhez és a szolgáltatásainak nyújtásához a Voxinfo Kft. az alábbiak szerint rögzíti az általános feltételeket és a hozzájárulásokat.

1. A Szolgáltató

1.1. A jelen üzletszabályzat alapján nyújtott szolgáltatásokat a Voxinfo Kft. (Cg. 01-09-562739; székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 132.; adószám: 12180439-2-41 – a továbbiakban: „Szolgáltató” – végzi.

2. A Szolgáltatás

2.1. A Szolgáltató alapdíjas vagy emelt díjas számon távközlési szolgáltatók igénybe vétele mellett nyújt igénybe vevőknek – a továbbiakban: „Ügyfél” – szolgáltatásokat, akik ezek igénybevételére alkalmas telefonkészülékkel valamint technikai feltételekkel rendelkeznek.

2.2. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-hez mellékletként csatolt leírásokban mutatja be és rögzíti az általa nyújtott szolgáltatásokat részletesen – a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás” – szabályozza a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

3. A szolgáltatások igénybevétele

3.1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének általános feltételei:

  1. Ügyfél a jelen ÁSZF és vonatkozó mellékletei előzetes megismerése és elfogadása esetén jogosult a Szolgáltatást igénybe venni;
  2. amennyiben természetes személy saját nevében veszi igénybe a szolgáltatást, úgy a betöltött 18. életév;
  3. nem természetes személy általi igénybevétel esetén a távközlési szolgáltatás előfizetőjének felhatalmazása, illetőleg meghatalmazása (jogosultsága) a szolgáltatás igénybevételére, továbbá ezen meghatalmazott/felhatalmazott esetében a betöltött 18. életév;
  4. az eljáró személy a jelen ÁSZF-t és mellékleteit magára, illetőleg a távközlési szolgáltatás előfizetőjére nézve kötelező érvényűnek tekinti;
  5. Ügyfél adatkezelési hozzájárulása.

3.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezni kell egy, a telefonszolgáltatóval kötött előfizetéssel és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges készülékkel, vagy a távközlési rendszerhez való hozzáféréssel, amely távközlési rendszerhez a Szolgáltató a Szolgáltatás elérhetőségét biztosítja, valamint meg kell fizetnie az igénybevétellel járó díjakat. A szolgáltatás igénybevételének díját a telefonszolgáltatók mindenkori díjszabása tartalmazza.

A Szolgáltatások csak akkor vehetőek igénybe, amennyiben az Ügyfél a telefon-, vagy más szolgáltatójával kötött szerződésben az emeltdíjas szolgáltatások igénybevételét engedélyezte.

3.3. Ezen felül rendelkeznie kell minden, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközzel és szoftverrel, többek között működőképes és a Szolgáltatás igénybevételére alkalmas telefon készülékkel vagy más hozzáférést biztosító eszközzel, ezen telefonkészülék vagy eszköz technikai ismeretével.

3.4. A Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés vagy írásban vagy ráutaló magatartással jön létre. A szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre, válik hatályossá.

3.5. A Szolgáltatás igénybevevője teljes felelősséggel tartozik azért, hogy készüléke és/vagy szoftvere a Szolgáltató rendszerét ne zavarja vagy interferenciát ne okozzon. Amennyiben egy eszköz vagy szoftver interferenciát okoz, a Szolgáltatással létesített kapcsolatot azonnal felfüggesztésre kerül, és a Szolgáltató a szerződést jogosult bármiféle kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül felmondani.

3.6. A hang emelt díjas szolgáltatás akkor teljesül maradéktalanul, amennyiben az ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a szolgáltatás leírásban feltüntetett módon használja a szolgáltatást.

3.7. Amennyiben a 3.6. pontban írtak nem teljesülnek, a szolgáltatás nem teljesül, de annak díja számlázásra kerül.

4. Adatkezelési hozzájárulás a Szolgáltatás igénybevételekor

4.1. A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a telefonszámát, és az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott egyéb személyes adatait kezelje és felhasználja. (Hozzájárulás az adatkezeléshez.) A Szolgáltató az Ügyfél ellentétes tartalmú nyilatkozatának kézhezvételéig jogosult az adatokat kezelni.

4.2. Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással a személyes jellemzőinek értékelésére és felhasználásra kerüljenek.

4.3. A Szolgáltató mindenkor lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az adatkezeléssel kapcsolatos álláspontjának kifejtésére.

4.6. A jelen ÁSZF és mellékletei keretében az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes. Ügyfél a hozzájárulását bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések az adott Szolgáltatásra vonatkozó mellékletben kerültek rögzítésre, mely melléklet a jelen ÁSZF része.

401k Calculator

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.